Kavelruil coördinator Gerard MacLeane

Uw kavelruilcoördinator bij “Boer en Kavelruil” is Gerard MacLeane. Gerard is 69 jaar en is woonachtig in de Betuwe, in Neerijnen. Hij heeft een verleden in enerzijds de wettelijke ruilverkavelingen en anderzijds, na zijn pensioen, ervaring als vertrouwenspersoon vrijwillige kavelruil in de Betuwe. De rol als vertrouwenspersoon is volgens Gerard een rijke ervaring in het invoelen van de wensen en mogelijkheden vanuit bedrijfsniveau met respect voor de emoties rond het ruilen van grond. Kavelruil is bij uitstek de methode om de externe bedrijfsomstandigbeden te verbeteren. “Ik probeer ” zegt Gerard ” ideeën over ruilen van grond, die worden aangereikt door de grondgebruikers, om te zetten in concrete ruilplannen en deze ruilprocessen zo kort mogelijk te houden”

Geïnteresseerd? Mail naar: info@boerenkavelruil.nl