Interview met familie Hakkert

 

Wat heeft de kavelruil voor effect gehad op de (externe) bedrijfsvoering?

Wij hebben 1 grotere veldkavel in eigendom gekregen.

 

Zijn er verschillen qua kwaliteit van de geruilde gronden en hoe is de eventuele verrekening tot stand gekomen?

Hier in het rivierengebied is ieder perceel verschillend van kwaliteit. De grond is door mensen met gebiedskennis getaxeerd en naar mijn inziens correct verlopen.

 

Ben je tevreden over deze verrekening?

Ik ben tevreden over deze manier van verrekenen, neemt niet weg dat je soms wat moet geven en nemen.

 

Wat zijn de nadelige gevolgen van de kavelruil?

Een kavelruil heeft mijn inziens geen nadelige gevolgen en als je dat wel denkt dan sluit je niet aan.

 

Wat is ervoor nodig om een kavelruil een succes te maken?

Je zou voldoende vrij beschikbare percelen moeten hebben over het gebied verdeeld., zodat je als kavelruil wat te bieden hebt aan desbetreffende boeren.

 

Hoe zou het nog beter kunnen?

De kavelruil in ons gebied heeft zo’n twee en een half jaar geduurd. Ik denk dat een korter traject een beter resultaat geeft.

 

 

Wat wil je toekomstige deelnemers in een kavelruil nog meegeven/adviseren?

Werk in kleine groepjes boeren/tuinders, korte lijnen en snel beslissingen nemen.